به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینادر قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 شوهر مکلف شده بود تا ظرف بیست روز پس ازازدواج دائم با زن، اقدام بهثبت نکاح دائمنماید . بنابراین بر اساس این قانونمهلت ثبت واقعه ازدواجبیست روز بود که البته این قانون در سال 1316 اصلاح شد وموعد بیست روزهبه عنوانمهلت زمانثبت نکاح دائمحذف گردیدو شوهر مکلف بهثبت واقعه نکاحدر دفاتر رسمی شد و در قوانین بعدی نیز که به تصویب رسید مهلت ثبت واقعه ازدواج مورد پیش بینی قرار نگرفت و مرد به محض عقد مکلف به ثبت آن خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در موردفرصت ثبت نکاح دائم و موقت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1645/مهلت-ثبت-واقعه-ازدواج.html

نحوه صدور عدم سوء سابقه

تفاوت های عقد دائم و موقت

جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن

ثبت ,واقعه ,ازدواج ,مهلت ,نکاح ,مکلف ,ثبت واقعه ,واقعه ازدواج ,مهلت ثبت ,شوهر مکلف ,نگرفت و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
master2019 mycraft libraryghasemi reportaj86 ks sprybaranbadan nasimegolh komilb alireza97 mastanehonline